Prace badawcze to etap zdobywania szerokiej wiedzy dzięki tworzeniu elementów składowych systemów zależnych, które konsekwentnie pozwalają ocenić przydatność użytych technologii i metodologii.
Struktura i zakres realizowanych badań jest kształtowana przez najbardziej aktualne lub przewidywalne, przyszłe potrzeby rynku oraz potencjał rynkowy co zapewnia klientom, że wyniki badań będą miarodajne i wdrażane do systemu poprzez prace rozwojowe.
Zakres naszych prac:

 • Przygotowanie możliwych, zindywidualizowanych koncepcji rozwiązań
 • badania materiałowe
 • Przygotowanie nowych twierdzeń i algorytmów w zakresie informatyki teoretycznej
 • Realizacja badań stanu technologii i tworzenie benchmarków
 • Prowadzenie badań analitycznych mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów systemu
 • Odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych poprzez modelowanie

Prace rozwojowe wykorzystujące dostępną wiedzę realizujemy w celu tworzenia optymalnych lub ulepszonych procesów, usług czy produktów.
Na etapach budowania hipotez, szukania metodologii i metod ich weryfikacji, konstruowania koncepcji i sprawdzania przydatności przyjętych rozwiązań, ściśle współpracujemy z klientem, aby na bieżąco dostosowywać się pod jego wymagania.
Zakres naszych prace rozwojowych to:

 • Przygotowanie prototypów
 • Tworzenie, scenariuszy, formuł testowych
 • Budowa planów, projektów, rysunków, prototypów
 • SKALE UP – działamy by zwiększyć skalę
 • Testowanie narzędzi, systemów i technologii w warunkach ich docelowego działania
 • Realizacja prób i badań funkcjonalnych
 • Wdrażania i uruchomienie  instalacji końcowej z jej optymalizacją